FILE: 900614 Soviet Smolnyy.jpg
DESCRIPTION:
CREDITS:
TITLE:
COPYRIGHT:
900614 Soviet Smolnyy